Life/Announcements,  Życie/Ogłoszenia

Changes / Zmiany

Hello everyone!

I finally figured out how to manage both the blog and Ko-fi – the solution was inspired by a person I recently met at work and who also happened to create stuff and blog about many things.

So, since I don’t have many viewers here anyway and I’d like to write in English AND in Polish but I don’t want to keep both versions here, I decided that here my posts are going to be in Polish and the English version I’ll post on my Ko-fi page 🙂 In the near future I’ll also update the website so it matches the idea.

I hope it will work out! Thank you for your understanding and hopefully see you on Ko-fi!


Cześć wszystkim!

Udało mi się wreszcie wymyślić jak ogarnąć i bloga i Ko-fi – rozwiązanie zainspirowała nowopoznana osoba z pracy, która, jak się okazało, też tworzy i pisze bloga.

Tak więc, ponieważ nie mam tu jeszcze zbyt wielu obserwatorów, a chciałabym pisać zarówno po angielsku, jak i po polsku, a nie chcę obu wersji wrzucać tutaj, zdecydowałam, że ten blog będzie pisany po polsku, a anglojęzyczne wersje wpisów będę dodawać na Ko-fi. W najbliższym czasie będę dostosowywać też resztę strony.

Mam nadzieję, że projekt się powiedzie 🙂 Do zobaczenia!


Leave a Reply